تبلیغات
استقلال قهرمان

آهای فرهاد مجیدی

  • تاریخ : جمعه 11 شهریور 1390
  • موضوع :
  • نظرات

تو خورشیدی ولی غروب نداری آهای فرهاد مجیدی / تو دریایی ولی ساحل نداری آهای فرهاد مجیدی

ax

تو کابوس تمام لنگیایی آهای فرهاد مجیدی/تو محبوب تمام آبی هایی آهای فرهاد مجیدی/تو تنها با وفای

آبی هایی آهای فرهاد مجیدی/......تا ابد تو قلب مایی آهای فرهاد مجیدیامتیاز شما :

s.s