تبلیغات
استقلال قهرمان

من تاجیم آسمون و عشقه

  • تاریخ : سه شنبه 29 شهریور 1390
  • موضوع :
  • نظرات

و عشقی هستی که فقط در دلهای پاک می رویی و بزرگتر از آسمان و آبی تر از دریایی

قهرمانم .. به اندازه بزرگی و اعتبارت به تو افتخار میکنم و بر خود میبالم که عاشق تو هستم.اگر هزاران بار دیگر به دنیا بیایم اگر سالها بیاید و برود باز هم در اوج آسمان قلبم خانه داری

ax

من اعتراف میکنم که فقط تو را میپرستم و تا آخرین لحظه ی عمرم تاجی ترین قرد دنیا خواهم بودامتیاز شما :

s.s