تبلیغات
استقلال قهرمان

با ریتم آهنگ بوی عیدی فرهاد بخونید

  • تاریخ : یکشنبه 27 شهریور 1390
  • موضوع :
  • نظرات

(با ریتم آهنگ بوی عیدی فرهاد بخونید)

بوی دربی،بوی گل،بوی باخت لنگی
بوی عطر گل فرهاد،توی کورس اون باشیث
یاد اون تک گل ارش بایه پرواز قشنگ
بااینااس اسو باورمیکنیم،با اینالنگی راپرپرمیکنیم
شادی شکستن طلسم دروازه لنگ
... وحشت گل شدن توپهای اس اس کبیر
شورواحساس هواداربعدبرد دیدنی
بااینااس اسو باورمیکنیم،با اینالنگی راپرپرمیکنیم
فکر بازی هجومی توی مستطیل سبز
رفت وبرگشت حماسی توی دربی سال قبل
یاد فریادهای دایی سربیچاره ی شیثامتیاز شما :

s.s