تبلیغات
استقلال قهرمان

به سلامتیه

  • تاریخ : شنبه 26 شهریور 1390
  • موضوع :
  • نظرات

به سلامتیه کاپیتان فرهاد مجیدی...
به سلامتیه هر چی استقلالیه...
به سلامتیه هر چی تاجیه....
به سلامتیه صدر جدول...
به سلامتیه دو تا ستاره رو لباسمون...
به سلامتیه دو تا گلی که زدیم...
به سلامتیه 5 تا گلی که نزدیم...
به سلامتیه پرسپولیس که اگه نبود اینقدر تو زندگی حال نمیکردی
م
امتیاز شما :

s.s