تبلیغات
استقلال قهرمان

ما تا ابد اسطوره مون ناصر خان حجازیه

  • تاریخ : شنبه 12 شهریور 1390
  • موضوع :
  • نظرات

یاد باد ... یاد گذشته شاد باد

این دل زرد و تهی در حسرت دیدار باد ....


ناصر

همیشه یاد و نام تو تو خاطر ما باقیه

ما تا ابد اسطوره مون ناصر خان حجازیه
axامتیاز شما :

s.s